Nadstandartní veterinární ošetření a diagnostika i na malém městě

Veterinární služby:

Rentgenologické vyšetření

Rentgenologické vyšetření je důležitou zobrazovací metodou pro rozpoznání patologických projevů v dutině hrudní, zažívacího traktu a kostního aparátu (diagnostika ortopedických problémů, kašle a dušnosti, některých zažívacích a močových problémů). Nevýhodou rentgenografie je, že se jedná o sumační snímek, kdy 3D tělo promítáme do 2D roviny, čili můžeme přijít o některé důležité detaily.

Sonografické vyšetření

Sonografické vyšetření je excelentní metodou zobrazení měkkých tkání. Nejčastější indikací je prohlídka dutiny břišní, kdy jsme schopni posoudit a změřit velikost, tvar, konzistenci a krevní průtok jednotlivých orgánů. Stanovení gravidity a sledování vývoje plodů je v současnosti chovatelským standardem. Provádíme sonograficky asistovanou biopsii patologických procesů. Nevýhodou je závislost vyšetření na znalostech a praxi lékaře. V současné době je ultrazvuk přítomen takřka na každém pracovišti, ale vypovídající hodnota vyšetření nemusí být vždy stejná.

Endoskopické vyšetření

Endoskopické vyšetření je nezastupitelné při chronických problémech zažívacího aparátu jako jsou jícen, žaludek a střeva. Při podezření na cizí těleso v jícnu či žaludku může být toto odstraněno za pomocí endoskopu, bez nutnosti chirurgického zákroku. Stejně tak mohou být během vyšetření odebrány tzv. bioptáty z podezřelých útvarů v zažívacím aparátu a zaslány na histologické vyšetření. Nevýhodou vyšetření je nutnost narkózy a delší časová náročnost vyšetření.

Chemoterapie

Chemoterapie jako jedno z mála pracovišť poskytujeme chemoterapeutickou léčbu pacientů s nádorovými onemocněními. Spousta majitelů má obavy z chemoterapie a málokdo ví, že je tato léčba u zvířat velice dobře tolerována. Navrhneme vám optimální medikaci pro zkvalitnění a prodloužení života vašeho zvířecího kamaráda.

Laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostika kromě širokého spektra běžně dostupných laboratorních vyšetření (krev, moč, stolice), která zprostředkováváme ve spolupráci s veterinární nemocnicí AA-Vet a plzeňskou laboratoří Vedilab do druhého dne, bych na tomto místě ráda zmínila cytologické vyšetření, které u nás zajišťuje MVDr. Tomáš Fiala, jenž je odborníkem v tomto oboru s 20ti letou praxí. Cytologicky se dají posoudit všechny podezřelé útvary nacházející se na povrchu těla pacienta, ale i v dutině břišní či hrudní. Jedná se o punkci-čili napíchnutí útvaru tenkou jehlou a o odebrání vzorku, který se rozprostře na sklíčko. Pod mikroskopem potom cytolog s přesností na 80% určí, zda se jedná o nádorový či zánětlivý proces a zda je nutné chirurgické odstranění útvaru.

Chirurgické zákroky

Chirurgické zákroky takřka všechny chirurgické zákroky jsou na našem pracovišti prováděny v inhalační anestezii, která významně snižuje rizika spojená s anestezií a přispívá k rychlejšímu probuzení pacienta po zákroku. Poskytujeme široké spektrum zákroků na měkkých tkáních, dále poskytujeme základní chirurgickou péči v oblasti očí ( cherry eye, útvary na víčkách, rohovkové vředy, enukleaci), z ortopedických zákroků jsme schopni zoperovat rupturu předního zkříženého kolenního vazu u psů do 15ti kg extrakapsulární náhradou vazu-metoda tight rope. Podotýkám, že nejsme specializované ortopedické zařízení a po diagnostice referujeme ortopedické pacienty na spolupracující ortopedické kliniky. Přehled o nabízených chirurgických zákrocích si můžete udělat prohlédnutím našeho ceníku.