Nadstandartní veterinární ošetření a diagnostika i na malém městě

Nafukovací balónky spolu s kostmi ucpaly tenké střevo - kyčelník.

Po krátké době se objevila další fena s příznaky střevní neprůchodnosti. Majitelé viděli jak slupla nafukovací balónek? 
Radost dětí, která nemá většinou dlouhého trvání. Jak by takový křehký předmět mohl způsobit ucpání střeva u 30 kg těžkého psa pro nás bylo opravdu záhadou. Klinickým vyšetřením jsme zjistili velmi tuhou střevní zátku v hypogastriu. Prohmat tohoto místa byl fence nepříjemný až bolestivý. Opět přišel na řadu nezastupitelný pomocník rentgen, který příčinu potíží hned odhalil. Tenké střevo bylo velmi rozšířeno před radiodenzním útvarem z nahromaděných kostí.

Zelené šipky ukazují změť kostních úlomků ucpávající střevo. Žlutými výsečemi je zvýrazněný úsek kyčelníku (tenkého střeva) přeplněný nahromaděnou zažitinou před "kostním špuntem". Pomoc spočívala opět v operativním zprůchodnění tenkého střeva. Dutina břišní již vykazovala příznaky počínajícího zánětu. Blány obdávající jednotlivé orgány velmi překrvené a mízní uzliny drénující tenké střevo velmi zvětšeny. Prostou enterotomií byl vybaven tvrdý chuchvalec kostních úlomků, trávy a dvou nafukovacích balónků...

Oranžový a fialový balónek působily jako tmelící faktor různorodého špuntu. Pokud by fenka nesnědla kosti, pravděpodobně by tenké gumové těleso bez problémů prošlo do tlustého střeva a bylo vypuzeno z těla spolu se stolicí. Zde vidíme názorný příklad toho, jak se může krmení kostmi vymstít. Operace proběhla bez komplikací, střevo jsme tlakově prověřili a přešili omentem (velmi dobře prokrvenou blánou), aby se hojení urychlilo. Střevní operace však nejsou sterilní, nelze při nich dodržet zásady úplné asepse, protože zachraňujeme dutý orgán plný bakterií. Doufejme tedy, že nenasyta přežije rizikové dny bez komplikací.